رویکرد خردکردن WBS

بابک گلپریان آزمون PMP, ابزار های مدیریتی, درس آموخته ها, مدیریت پروژه 3 نظرات

به طور کلی ساختار شکست کار یک پروژه (WBS) عبارت است از خرد نمودن (Decomposition) به طور سلسله وار محتوای پروژه به اجزاء کوچکتر، تا جایی که معلوم شود چه چیز هایی می بایست صورت گیرند، چه مراحل کاری و چه دستاورد هایی می بایست حاصل شوند، تا دستاورد نهایی پروژه که به طور کامل در برنامه محدوده و محتوای پروژه تعیین شده اند، بدست آیند.

هدف اصلی در بالاترین سطح یا اصطلاحا سطح صفر قرار میگیرد. کوچکترین عنصر واقع در پایین ترین سطح این ساختار بسته کاری نام دارد.

یک بسته کاری عبارت است از میزان کاملا مشخصی از وظایف و کار پروژه. (مشاهده ویژگی های بسته های کاری) انجام این وظایف به نوبه خود و به نحوه کاملا مشخص به عهده یک فرد/گروه معین سپرده میشود. به طور تجربی میزان کار یک بسته کاری بهتر است بین ۸۰ – ۱۲۰ ساعت کاری باشد. یک بسته کاری توصیف مینماید که چه باید کرد، چه نتیجه ای حاصل می گردد و این عمل با چه میزان کار ( مثلا نفر روز) و در چه فاصله زمانی معینی قابل انجام می باشد.

جمع تمامی بسته های کاری موجود در WBS پروژه برابر کل وظایف آن پروژه می باشد.

WBS را میتوان به طرق مختلف ساخت. برای هر پروژه می بایست حداقل از ۲ روش استفاده نمود و جهت آزمون سازگاری این ۲ ساختار را با هم مقایسه نمود تا اطمینان حاصل کنیم فعالیتی بیهوده انجام نمیگیرد و هر محصولی به طور مشخص چگونه قرار است ایجاد گردد.

 Scope

قدم های ایجاد ساختار شکست کار (WBS):

۱. شناسایی محصول نهایی پروژه

۲. بررسی تمامی مدارک مرتبط با محدوده و محتوای پروژه (Scope) جهت حصول اطمینان از تطبیق آنها با ساختار تهیه شده (مانند مدارک فنی و …)

۳. تعیین تمامی تحویل دادنی های موقتی

۴. خرد کردن تحویل دانی ها به سطوح جزئی تری که جهت اداره و کنترل نیاز می باشد. (بسته های کاری)

۵. بررسی و تصویب ساختار شکست کار توسطذی نفعان کلیدی

 قانون پوشش دهی ۱۰۰% ساختار شکست کار (WBS 100% Rule) :

این قانون بیان میکند هر مجموعه عنصر در WBS  باید دقیقا ۱۰۰ درصد کارهای عنصر مادر خود را شامل شوند. یعنی WBS باید ۱۰۰ درصد کاری که در قرارداد و شرح محدوده و محتوا وجود دارد را در بر بگیرد. اعم از کلیه تحویل دادنی های کوچک و بزرگ. پس:

  • ۱۰۰% کار که در پروژه آمده در بر میگیرد، اعم از کلیه تحویل دادنی های کوچک و بزرگ.
  • عناصری را که بخشی از پروژه نباشند، ندارد.
  • شامل تحویل دادنی های داخلی، خارجی و یا نیمه تمام، کار لازم اجرا برای تکمیل آنهاست.
  • شامل عناصر کاری مدیریت پروژه می باشد! (گزارشگیری و  …)

رویکرد خرد کردن WBS:

– تمامی عناصری که از خرد کردن یک کار بزرگ تر بدست آمده اند به طور جمعی در بر گیرنده همان میزان کار میباشند، منتها با جزئیات بیشتر.

– هر عنصر WBS متعلق به یک عنصر در سطح بالاتر می باشد.

– WBS تا حدی در جزئیات ریز شده ایت که تشخیص وابستگی های فیمابین ممکن باشد.

– WBS تا حدی در جزئیات ریز شده است که داده ها کماکان قابل اداره کردن باشند.

– عناصری از WBS که قرار است در آینده دور انجام شوند در حدی خرد میشوند که قابل برآورد و تخمین زمان و هزینه باشند.

– عناصر WBS به حدی جزئیات دارد که امکان  بررسی پیشرفت، اجرا کنترل و بازخورد از آنها به میزان لازم وجود داشته باشد.

– هر عنصر WBS که بیانگر محصول و یا خدمت برون سپاری شده می باشد، می بایست دقیقا منطبق با عنصر WBS پروژه پیمانکار نیز باشد.

منتشر شده در این زمینه:

چگونه ازصحت WBS اطمینان حاصل کنیم؟

چرا WBS؟

Golparian

  بابک گلپریان

View Babak Golparian, PMP's profile on LinkedIn

نظرات 3

  1. Pingback: 10 نکته برای تهیه برنامه زمانبندی قابل اتکا و صحیح - نقطه عطفی در مدیریت پروژه

  2. Pingback: چرا WBS ؟ - نقطه عطفی در مدیریت پروژه

  3. Pingback: چگونه ازصحت WBS اطمینان حاصل کنیم؟ - نقطه عطفی در مدیریت پروژه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *