شش گام برای اینکه رویه هماهنگی و ارتباطات کارآمد داشته باشیم

بابک گلپریان درس آموخته ها, مدیریت پروژه 1 Comment

طبق تعریف استاندارد ۹۰ درصد کار یک مدیر پروژه، ارتباطات است! در یک نظر سنجی منتشر شده توسطPMI networks نشان می دهد که ۵۵ درصد مدیران پروژه بر این باورند که ارتباطات موثر با ذی نفعان پروژه جزو  عوامل اصلی و حساس موفقیت/عدم موفقیت پروژه است. در یک تحقیق منتشر شده که توسط PMI networks صورت گرفته، ۷.۵ درصد …