چگونگی گزارش دهی به مدیر ارشد

بابک گلپریان درس آموخته ها, مدیریت عمومی, مدیریت پروژه Leave a Comment

گاهی اوقات در طول یک پروژه، شما می بایست وضعیت پروژه را به اطلاع مدیر ارشد مجموعه خود برسانید. طبیعتا این پروسه با گزارشات معمولی که به  حتی به مشتری یا سایر مدیران  و ذی نفعان واعضای پروژه میدهید متفاوت خواهد بود. گزارشی که به مدیریت میدهید طبیعتا می بایت به صورت رسمی تر و …