7 راه برای اینکه خود را از محدودیت ها و اسارت ذهنی آزاد کنیم…

بابک گلپریان درس آموخته ها, متفرقه 9 نظرات

با وجود اینکه در جوامع بشری، دیگر کسی پذیرای برده داری نیست، خیلی از ما به واسطه محدودیت هایی که برای خود می سازیم و یا دیگران برایمان در نظر میگیرند به اسارت گرفته می شویم… خیلی از ما تمام زندگیمان را با واژه “تو نمیتوانی ” گذرانده ایم… “بزرگترین دشمنی که هر انسانی دارد …