فاکتورهای موفقیت پروژه – PSF

بابک گلپریان درس آموخته ها, مدیریت پروژه 2 نظرات

نتایج نظر سنجی برگزار شده با عنوان فاکتورهای موفقیت پروژه – Project Success Factors   حمایت مدیران ارشد سازمان (۳۳%) مدیر پروژه با تجربه (۲۸%) هدف های واضح و مشخص کسب و کار (۱۹%) محدوده و محتوای کامل و شفاف (۱۵%) شالوده نرم افزاری استاندارد (۵%)   فاکتورهای موفقیت پروژه (Project Success Factors) عناصری هستند که چنانچه نادیده گرفته شوند و …