تغییرات PMBOK 6 2017 نسبت به نسخه قبلی آن PMBOK ویرایش 5

بابک گلپریان آزمون PMP, مدیریت پروژه Leave a Comment

PMBOK یا راهنمای چهارچوب دانش مدیریت پروژه “پم باک” ویرایش پنجم بازتابی از همکاری و دانش مدیران پروژه می باشد که بستری جامع را برای مدیران پروژه جهت مدیریت پروژه های با تنوع زیادی را فراهم میکند.این استاندارد شناخته شده و بین المللی ابزار های لازم را جهت مدیریت پروژه های سازمان و به سر انجام رساندن آنها در اختیار مدیران پروژه قرار می دهد.

۱۰ حوزه دانش در ویرایش پنجم وجود دارد. مدیریت ذی نفعان پروژه در راستای نشان دادن اهمیت ارتباط و سهیم کردن ذی اثران پروژه در تصمیم گیری ها و نتیجه پروژه اضافه گردیده است.

کتاب استاندارد مدیریت پروژه ® PMBOK (پم باک نگارش ششم سال ۲۰۱۷) از ۱۳ فصل تشکیل گردیده. فصول ۱ الی ۳ به تعریف و تشریح مقوله پروژه، مدیریت آن و چهارچوب مدیریت پروژه می پردازد. قسمتی جدید که در خصوص نقش مدیر پروژه و شایستگی ها، تجربیات، و تخصص های لازم برای مدیریت پروژه ها اضافه شده است تا تمرکز بیشتری روی راهبری موثر پروژه ها ایجاد گردد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر : درباره استاندارد ® PMBOK ویرایش ششم سال ۲۰۱۷

agile-pmbok-6th

برخی از تغییرات PMBOK 6th نسبت به نسخه قبلی آن PMBOK 5th به شرح زیر می باشد:

۱. تغییر تعداد فرآیندها (حذف یک فرآیند و اضافه شدن سه فرآیند) بنابراین تعداد کل فرآیندهای نسخه PMBOK 6th به ۴۹ فرآیند رسیده است.

۲. اضافه شدن مدیریت دانش پروژه (Manage Project Knowledge) در حیطه دانش (Knowledge Area) یکپارچه سازی (Project Integration) و گروه فرایندی اجرایی (Executing process group): دغدغه اصلی این فرایند، استفاده از مزایای دانش و درس آموخته های موجود در سازمان جهت اجرای بهتر پروژه ها و ایجاد دانش جدید جهت استفاده در پروژه های آینده سازمانی است.

۳. جابجایی فرآیند تخمین منابع فعالیت ها (Estimate Activity Resource) از حوزه مدیریت زمانبندی به حوزه مدیریت منابع

۴. تغییر نام حوزه دانش مدیریت زمان به مدیریت زمان‌بندی

۵. تغییر نام حوزه دانش مدیریت منابع انسانی به “مدیریت منابع ” تا در برگیرنده جمیع منابع پروژه باشد.

۶. فرآیندی به اسم کنترل منابع به گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه منابع اضافه شده است.

۷. فرآیند خاتمه تدارکات حذف شده و فرآیند خاتمه پروژه، قرارداد، و یا فاز در مدیریت یکپارچه سازی رخ می دهد.

۸. فرآیندی به اسم اعمال برنامه‌های واکنش به ریسک به گروه فرآیندی اجرا، حوزه دانش ریسک اضافه شده است.

۹. تغییر نام کنترل ریسک در گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه به نظارت ریسک ها

۱۰. تغییر نام “تضمین کیفیت” در گروه فرآیندی اجرایی، در حوزه دانش مدیریت کیفیت به “مدیریت کیفیت“.

۱۱. تغییر نام  “برنامه مدیریت ذینفعان” در گروه فرآیندی برنامه ریزی در حوزه دانش مدیریت ذینفعان به “برنامه مشارکت ذینفعان

۱۲. تغییر نام “کنترل ارتباطات” در گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه دانش مدیریت ارتباطات به “نظارت ارتباطات

۱۳. تغییر نام “کنترل مشارکت ذینفعان” در گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه مدیریت ذینفعان به “نظارت مشارکت ذینفعان

تعداد فرایند ها در هر یک از گروه های فرایندی PMBOK ویرایش ۶ سال ۲۰۱۷

گرداوری، ترجمه و نگارش

بابک گلپریان

زمینه فعالیت من مشاوره و آموزش تخصصی در زمینه مدیریت پروژه هاست، دوره های آمادگی جهت کسب PMP، مشاوره طراحی، بهبود و پیاده سازی سیستم هایی برای مدیریت هر چه بهتر پروژه ها, به طور کلی مشاوره مدیریتی از آنالیز و توجیه اقتصادی کسب و کار تا برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه های سازمان ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *