منشور اخلاقی® PMI

آیین نامه اخلاق و رفتار حرفه ای مدیران پروژه

۱. مسئولیت پذیری : ما باید خود را مسئول تصمیم هایی که گرفته ایم، تصمیم هایی که می بایست بگیریم و نگرفته ایم، کارهایی که انجام داده ایم و کارهایی که می بایست انجام داده باشیم و انجام نداده ایم و تبعات تمامی آن ها بدانیم.

 1. ما بر مبنای بهترین صلاح جامعه، سلامت عمومی و محیط زیست تصمیم گیری و عمل می کنیم.
 2. ما فقط وظایفی را می پذیریم که در راستای سوابق، تجربه، تخصص و صلاحیت هایمان باشند.
 3. ما تعهداتی را که بر عهده می گیریم، انجام خواهیم داد. ما به آنچه می گوییم که خواهیم کرد، عمل می کنیم.
 4. وقتی که اشتباه یا غفلتی می کنیم، مسئولیت آن را می پذیریم و بی درنگ اقدامات اصلاحی را انجام خواهیم داد. وقتی که ما اشتباه یا غفلتی را که از دیگران سر زده، یافتیم، بی درنگ موضوع را به فرد ذیربط گزارش می کنیم. ما پاسخگو بودن در قبال هر آنچه در اثر اشتباه یا غفلت ما بوجود آمده است و همچنین تبعات حاصل از آنها را می پذیریم.
 5. ما از دارایی ها و اطلاعات محرمانه ای که به ما سپرده شده، محافظت می کنیم.
 6. ما این آیین نامه را پاسداری کرده و خود و دیگران را نسبت به آن پاسخگو می دانیم.
 7. ما، خود و دیگران را از سیاستها، دستورالعملها، مقررات و قوانین حاکم بر کار در فعالیت های حرفه ای و داوطلبانه مان آگاه و از آنها حمایت می کنیم
 8. ما رفتارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی را به مدیریت ذیصلاح و در صورت لزوم، به کسانی که از آن رفتار متاثر م یگردند، اطلاع می دهیم.
 9. ما موارد تخلف از این آیین نامه را برای تصمیم گیری در اختیار افراد ذیصلاح قرار می دهیم .
 10. تنها زمانی تخلفی را ثبت میکنیم که با حقایق قابل اثبات باشند.
 11. ما شخصی را که بخواهد اقدام آن فرد که ملاحظات اخلاقی را خاطر نشان می کند، به روشی خصمانه تلافی کند، با اقدامات انظباطی مورد پیگرد قرار خواهیم داد.

۲. احترام : وظیفه ماست که احترامی درخور برای خود، دیگران و منابعی که در اختیارمان قرار داده شده است، قائل شویم. منابع واگذار شده به ما می تواند شامل افراد، پول، آبرو، سلامتی دیگران و طبیعت یا منابع محیط زیستی باشد.

 1. محیطی با حس احترام، موجب ایجاد اعتماد، اطمینان و تعالی عملکرد از طریق رواج همکاری متقابل می گردد، محیطی که در آن دیدگاه ها و نظرات متنوع تشویق شده و اجر نهاده می شوند.
 2. ما خود را از هنجارها و سنت های دیگران آگاه می سازیم و از دست زدن به رفتاری که ممکن است بی احترامی تلقی شوند، اجتناب می کنیم.
 3. ما به نقطه نظرات دیگران گوش می دهیم و تلاش می کنیم تا آنها را درک می کنیم.
 4. ما به کسانی که با آنها در تعارضیم یا اختلاف عقیده داریم، مستقیما مراجعه می کنیم.
 5. ما مطابق رفتار حرفه ای عمل می کنیم حتی اگر متقابلا اینگونه با ما رفتار نشود.
 6. ما با حسن نیت وارد مذاکره می شویم.
 7. ما، قدرت، موقعیت یا تجربه مان را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیم یا عمل دیگران، به منظور کسب نفع خودمان با هزینه دیگران، بکار نمی بندیم.
 8. ما با رفتاری توهین آمیز در برخورد با دیگران عمل نمی کنیم.
 9. ما حقوق مالکیت دیگران را محترم می شماریم.

۳. انصاف : وظیفه ماست که تصمیم ها و اعمال مان بی طرفانه و بدون غرض باشند. کردارمان باید عاری از علایق شخصی، پیش داوری و جانبداری باشد.

 1. ما در فرآیند تصمیم گیری، شفاف هستیم.
 2. ما دائما بی طرفی و بی غرضی خود را می آزماییم و درصورت لزوم، اقدام اصلاحی انجام خواهیم داد.
 3. اطلاعات را با شرایطی برابر در اختیار همه کسانی که اجازه دسترسی به آن اطلاعات را دارند، قرار می دهیم.
 4. فرصت ها را بطور یکسان در اختیار داوطلبانی که شایستگی دارند، قرار می دهیم.
 5. ما بصورت پیشگیرانه و کاملا آشکارا، هر تضاد، بالفعل یا بالقوه منافع را به اطلاع ذی نفعان مرتبط می رسانیم.
 6. ما زمانی که متوجه شدیم یک تضاد، بالفعل یا بالقوه منافع، برایمان بوجود آمده است، از درگیر شدن در فرآیند تصمیم گیری یا تاثیر گذاری بر نتایج، اجتناب می کنیم مگر تا وقتی که ذ ینفعان متاثر از تضاد را کاملا آگاه ساخته باشیم، برنامه مصوب کاهش تعارضات را در اختیار داشته باشیم و موافقت ذی نفعان را برای ادامه کار، کسب کرده باشیم.
 7. ما بر مبنای ملاحظات شخصی نظیر جانبداری، خویشاوندی و رشوه گیری یا مانند اینها، اقدام به استخدام یا اخراج، پاداش یا مجازات و پذیرش یا رد قراردادها نمی کنیم.
 8. ما بر مبنای جنسیت، سن، معلولیت، ملیت و مانند اینها در مورد دیگران تبعیض قائل نمی شویم.
 9. ما قوانین سازمان مان (سازمانی که در استخدام آنیم، سازمان ملی یا بین المللی مدیریت پروژه ای که عضو آنیم) را بدون جانبداری و پیش داوری، اعمال می کنیم.

۴. صداقت : وظیفه ماست که حقیقت را دریابیم و به شیوه ای صادقانه در ارتباطاتمان و در رفتارمان عمل کنیم.

 1. ما صادقانه به دنبال پی بردن به حقیقت هستیم.
 2. ما در ارتباطاتمان و رفتارمان، صادقیم.
 3. ما اطلاعات، درست و دقیق را، به موقع ارائه می دهیم.
 4. ما، به صراحت یا تلویحا، با حسن نیت قول می دهیم یا تعهد می سپاریم.
 5. ما مجدانه می کوشیم محیطی ایجاد کنیم که دیگران برای بازگویی حقیقت، در آن احساس امنیت نمایند.
 6. ما درگیر رفتاری که برای فریب دیگران پایه ریزی شده اند نظیر اظهار نظرهای گمراه کننده یا غیر واقع، اظهاراتی که حاوی نیمی از حقیقتند، ارائه اطلاعاتی خارج از موضوع یا مضایقه از دادن اطلاعاتی که در صورت آشکار شدن باعث نشان دادن گمراه کنندگی یا ناقص بودن اظهاراتمان می گردد، نمی شویم و اینگونه رفتارها را نیز نادیده نمی گیریم.
 7. ما درگیر رفتارهای غیر صادقانه با نیت کسب نفع شخصی با هزینه دیگران نمی شویم.

این متن، ترجمه ای از متن PMI® – Code of Ethics and Professional Conduct می باشد. تلاش شده بخش های حذف شده، به محتوی کلی آئین نامه لطمه نزند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *