چک لیست مدیریت ذی نفعان – Stakeholder Management

بابک گلپریان آزمون PMP, ابزار های مدیریتی, مدیریت پروژه 2 نظرات

ذی نفع در لغت به معنی نفع داشتن در کاری می باشد.

به واقع در یک پروژه می توان گفت ذی نفع هر کسی است که از انجام پروژه اثر می گیرد و یا پروژه بر روی او اثر می گذارد. این اثر خواه مثبت و دلخواه باشد و خواه منفی و نا مطلوب.

مدیریت ذی نفعان: فرایند هایی را شامل می شود که در راستای برآورد آمال و خواسته های ذی نفعان پروژه هستند. (PMBOK 5th)

انتظارات ذی نفعان پروژه حتمی می بایست در نظر گرفته شوند. این اقدام با شناسایی ذی نفعان پروژه آغاز می گردد که میتوان این فرایند را از ابتدایی ترین اقدامات هر پروژه ای دانست که تا پایان عمر پروژه و در طول چرخه حیات آن، این فرایند دائما در حال به روز رسانی و بازخورد گرفتن می باشد.

بدین ترتیب شناسایی ذی نفعان شامل شناخت تمامی افراد، سازمان‌هایی است که می‌توانند بر پروژه تاثیر (مثیت یا منفی) بگذارند و یا از آن اثر بگیرند.

با شناسایی ذی نفعان می بایست انتظارات آنان را جمع آوری ( تا جای ممکن مکتوب) نمود و از میزان نفوذ، قدرت، اثر و تمایل آنها نسبت به پروژه اطلاعات لازم را کسب نمود تا بتوان با برنامه ریزی جهت همراه کردن و یا کاهش کارشنی ها و مخالفت های آنان گام برداشت. این اطلاعات در فرایند های دیگری به کار خواهند رفت.

در اینجا به وسیله لیستی از سوالات سعی میکنیم از مدیریت کامل و صحیح ذی نفعان پروژه اطمینان حاصل کنیم:

Stakeholder Management

۱. آیا لیست کاملی از ذی-نفعان پروژه تهیه شده است؟

 1. چه شخص/اشخاصی از لحاظ مالی به نتیجه پروژه وابسته اند؟
 2. چه شخص/اشخاصی ممکن است بر روی نتیجه پروژه شما اثر مثبت /منفی بگذارند؟
 3. چه شخص/اشخاصی و تحویل گیرنده نتیجه نهایی پروژه می باشند؟
 4. چه شخص/اشخاصی مسئولیت نظارت داخلی و خارجی روی پروژه دارند؟
 5. چه شخص/اشخاصی مسئولیت تهیه متریال و ارائه خدمات در پروژه دارند؟
 6. چه شخص/اشخاصی به طور مشترک در اجرای پروژه دخیل اند؟
 7. آیا شخص/گروه دیگری جا نمانده است؟

۲. آیا آنالیز دقیقی از ذی-نفعان صورت گرفته است؟

 1. چه اثری (مثبت/منفی) از لحاظ مالی میتوانند بر روی پروژه بگذارند؟
 2. چه اثری (مثبت/منفی) از لحاظ زمانی میتوانند بر روی پروژه بگذارند؟
 3. چه اثری (مثبت/منفی) از لحاظ کیفی میتوانند بر روی پروژه بگذارند؟
 4. چه چیزی در اشخاص/گروه های شناخته شده ایجاد انگیزش میکند؟
 5. چه اطلاعاتی از پروژه شما نیاز دارند؟
 6. روش ها و کانال های ارتباطی مطلوب ذی-نفعان شناخته شده اند؟
 7. ایا اطلاعات فعلی شما از پروژه دقیق و صحیح است؟
 8. چه کسانی بر روی نظر دیگران نسبت به شما (مثبت،منفی) اثر گذارند؟
 9. اگر افرادی نسبت به پروژه مثبت نیستند چه چیزی نظر آنها را جلب می کند؟
 10. چگونه نظرات افرادی که در جبهه مخالف قرار دارند را مدیریت میکنید؟
 11. چه افراد دیگری با نظرات و مخالف های آنان تحت تاثیر قرار میگیرند؟ 

۳. آیا پروژه را به طور کامل بررسی شده است؟

 1. آیا به صورت موثر و فعالانه شناسایی و درگیر کردن ذی-نفعان صورت میگیرد؟
 2. آیا سطح آگاهی از اهداف و رویکرد ها در حال گسترش است؟
 3.  آیا درک مشترکی بین ذی-نفعان وجود دارد؟
 4. آیا به ذی-نفعان وظایفی جهت درگیر کردن و دخیل کردنشان در پروژه محول شده است؟
 5. آیا از خط مشی و سیستم های موجود در سازمان استفاده و بهره گیری میشود؟
 

به نظر شما چه سوالات دیگری در این چک لیست میتواند به حصول اطمینان از مدیریت صحیح ذی نفعان کمک کند؟

Golparian

  بابک گلپریان

View Babak Golparian, PMP's profile on LinkedIn

 


نظرات 2

 1. Pingback: چرا به تحلیل کسب و کار نیاز داریم؟ - نقطه عطفی در مدیریت پروژه

 2. Pingback: عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر - نقطه عطفی در مدیریت پروژه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *