توقف زمان در شبکه های اجتماعی – تست میزان اعتیاد به اینترنت

بابک گلپریان درس آموخته ها, متفرقه 2 نظرات

شبکه های اجتماعی به شدت جذاب اند، من و خیلی از اطرافیانم با گروه های سنی گوناگون و به دلایل متنوع، هر روز و مدام مشغول چک کردن شبکه های متنوع اجتماعی از گوشی ها و کامپیوترهای خود هستیم، بدون اینکه کوچکترین ایده ای داشته باشیم روزانه چقدر از وقت گرانبهای خود را صرف این کار …